akwarelowy


akwarelowy
[акварельови]
adv
акварельний

Słownik polsko-ukraiński. 2014.

Look at other dictionaries:

  • akwarelowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. akwarela I.: Farby, obrazy akwarelowe.; od akwarela II.: Technika akwarelowa. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • akwarelowy — przym. od akwarela a) w zn. 1: Farby akwarelowe. b) w zn. 2: Technika akwarelowa. Malarstwo akwarelowe. c) w zn. 3: Obrazek akwarelowy …   Słownik języka polskiego

  • szkic — m II, D. u; lm M. e, D. ów 1. «plan, projekt czegoś, co ma być wykonane, zbudowane; rysunek przedstawiający główne zarysy czegoś» Odręczny, orientacyjny szkic. Szkic terenu. Szkic urządzenia technicznego. Szkice do mapy. Zrobić, wykonać,… …   Słownik języka polskiego

  • obraz — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. obrazzie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} plastyczne przedstawienie jakiegoś fragmentu rzeczywistości (np. osób, przedmiotu, krajobrazu) lub też projekcja wyobrażeń artysty …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • portret — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. portretecie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przedstawienie osoby bądź grupy osób w jakimś dziele sztuki plastycznej, np. na obrazie, rysunku, w rzeźbie : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień